Intro

Gezien worden is ook gehoord worden.
Beeld en geluid zorgen samen voor een aansprekende presentatie.

Sinds 1997 verzorgen wij:
   
Opname en montage van gesproken woord
Bureauredactie
Stemmenbank, regie en casting
Geluidsontwerp en muziek op maat
Nabewerking/post-productie/mastering
Geluidsrestauratie
Achtergrondgeluiden en geluidseffecten
Locatieopnames
Nabewerking
Digitaal kopiëren, converteren en comprimeren

Studio de Lat maakt deel uit
van het creatieve multimediale netwerk
Samenwerkende Groningers.


Samen met EK-Tekst vormt
Studio de Lat het partnerschap
Web in de Klas.


Belangrijke opdrachtgevers | Portfolio

Wat we doen

In de afgelopen jaren heeft Studio de Lat zich geconcentreerd op educatief geluid. We kennen de onderwijspraktijk van binnenuit. Naast opname, montage, nabewerking en productieklaar maken van aansprekend luister- en spreekvaardigheidsmateriaal, weten we ook wat het belang is van een consequente en accurate bureauredactie, degelijke regie en een goede casting. Zaken waarvan wij vinden dat u zich daar niet om hoeft te bekommeren. Dat doen wij wel. En tegen zeer scherpe tarieven.

Technologie is belangrijk. Dat spreekt vanzelf. Wat vooral telt is dat moderne digitale studiotechnologie ons in staat stelt om flexibel, efficiënt, snel en met superieure geluidskwaliteit te werken.

We onderhouden een eigen stemmenbank, waarin alle leeftijden, geslachten en native speakers vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben we intensieve contacten met internationale onderwijsinstellingen zoals de RuG, HvG en International Schools, die native speakers van vrijwel elke nationaliteit kunnen leveren. Desalniettemin raden we altijd aan om buitenlandse stemmen op te nemen in het buitenland; er is ter plekke nu eenmaal een ruimere keuze aan native speakers voorhanden.

Geluid is onze kerntaak. Daarnaast weten we maar al te goed dat geluid zelden op zichzelf staat, en vaak een onderdeel van een groter geheel is. We maken deel uit van een uitgebreid netwerk van ervaren vormgevers, illustratoren, programmeurs, musici, tekstschrijvers en redacteurs. Vraag ons naar de mogelijkheden om verschillende disciplines in te schakelen bij een compleet project.

Belangrijke opdrachtgevers | Portfolio

Info

Wat is de gangbare opdrachtprocedure?

 • communicatie met opdrachtgever;
 • inventarisatie en voorbereiding van scripts;
 • casting en inroosteren van de opnames;
 • opnemen (in een gecontroleerde studio-omgeving of op locatie);
 • montage, editen, losknippen, maximaliseren, conversie/compressie in gewenste digitale formaten;
 • aanlevering ter controle op gewenst medium.
 • correctiefase
 • aanlevering master

Waarop baseert Studio de Lat een offerte?

 • aantal benodigde sprekers;
 • aantal te produceren files;
 • aantal woorden en pagina's in het script;
 • gewenste bijzonderheden (geluidseffecten, leaders, achtergrondgeluid, muziek).

Wat zijn de prijzen?

Bij kleinere producties (5000 woorden of minder) gaan we in de regel uit van een uurpijs, bij producties die meer woorden omvatten hanteren we meestal een stuksprijs per woord.
onze uurprijzen:
 • EUR 60,- per studio-uur;
 • EUR 60,- per uur voor een externe regisseur;
 • sprekersvergoedingen: afhankelijk van ervaring/niveau/opleiding van de spreker.
Stuksprijzen varieren, afhankelijk van specifieke wensen en de prijzen van de spreekstemmen. Bij normale spraakopnames zonder effecten en achtergrondgeluid en met max. 4 Nederlandse stemmen hanteren we prijzen die schommelen tussen EUR 0,10 en EUR 0,30 per woord.

Wat heeft Studio de Lat nodig voor productie en aan welke voorwaarden moet dit idealiter voldoen?

 • korte algemene omschrijving van de opdracht (doelgroep, schooltype, sfeerkarakteristiek van de methode etc.);
 • een karakterlijst, waarin alle in het script benodigde stemmen opgesomd en omschreven worden met hun respectievelijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht, en globale stemkarakteristieken;
 • een duidelijk script (in geval van multimedia in tabelvorm) waarin per aan te leveren file het volgende moet staan:
  1. per file een unieke bestandsnaam (meestal gegenereerd door een auteurstool);
  2. de complete in te spreken tekst bij dit bestand, volledig uitgeschreven, zonder afkortingen en tekst tussen haken, en waar nodig met duidelijke intonatie- en klemtoon-aanduidingen, bij voorkeur in IPA-fonetiek (bijv. bij buitenlandse en exotische termen en namen en eigennamen);
  3. per file de benodigde stem (meestal een code die refereert aan de betreffende stemomschrijving in de karakterlijst);
  4. bijzonderheden (bijv. gewenst achtergrondgeluid) en regie-aanwijzingen;
 • In het geval van audio-cd's: een track-list, waarop per cd-track lineair aangegeven staat waaruit de opeenvolgende tracks op de CD bestaan;
 • duidelijkheid over inhoudelijk verantwoordelijkheden bij de opdrachtgever. Wie moeten we hebben in geval van inhoudelijke problemen, en hoe zijn deze personen bereikbaar?

Welke technische gegevens heeft Studio de Lat nodig bij het uitvoeren van een opdracht?

Bij de productie van digitaal geluid moeten de volgende technische specificaties van het aan te leveren geluid van te voren aangegeven worden:
 • bitrate;
 • sample frequentie;
 • bestandsformaat;
 • eventueel te gebruiken codecs;
 • mediadrager voor aanlevering.

Voor inhoudelijke achtergrondinformatie over de technische kant verwijzen we u naar de pagina 'Digitale audio'. Wij staan u graag bij met advies omtrent deze materie.

Wat is de capaciteit van Studio de Lat?

Bij een volledige studio-capaciteit kunnen we per maand circa 10.000 geluidsfiles produceren. Anders gezegd, per maand kunnen we scripts van ca. 50.000 woorden produceren, ook hier weer afhankelijk van specifieke wensen. Als de studio niet vrij is, kunnen we dit uiteraard niet garanderen. In noodgevallen kan free-lance capaciteit ingehuurd worden, maar om de kwaliteit redelijkerwijs te kunnen bewaken houden we ons normaal gesproken aan bovengenoemde bovengrens.

Waar kan ik als opdrachtgever voordeel mee behalen?

 • aanlevering van goede scripts. Hoe minder er in studiotijd uitgezocht moet worden hoe en door wie teksten uitgesproken en gemonteerd moeten worden, hoe sneller de productie ervan verloopt;
 • buitenlandse native teksten opnemen in het buitenland, editen/montage in Nederland;
 • rechtstreekse inhoudelijke lijnen met de opdrachtgever. Bij terugkoppeling in geval van onduidelijkheden of problemen is het van groot belang dat we rechtstreeks contact op kunnen nemen met iemand bij de opdrachtgever die gedetailleerd op de hoogte is van de inhoud van het script;
 • vroegtijdige communicatie over de planning, zodat studiotijd vrijgemaakt kan worden.

Wat zit er zoal in de portfolio van Studio de Lat?

Voor diverse opdrachtgevers (o.a. Wolters-Noordhoff, ThiemeMeulenhoff, EPN, en Malmberg) hebben we geheel of gedeeltelijk het geluid verzorgd van o.a. de volgende multimedia-projecten:
 • Neue Kontakte voor vbo, vmbo, vm en hv (Wolters-Noordhoff);
 • Stepping Stones voor vbo, vmbo, vm en hv (Wolters-Noordhoff);
 • Grandes lignes voor vbo, vmbo, vm en hv (Wolters-Noordhoff);
 • Nieuw Nederlands Ster-editie (Wolters-Noordhoff);
 • Nieuw Nederlands Stertrainer (Wolters-Noordhoff);
 • Elobase (Wolters-Noordhoff);
 • Archipello (Wolters-Noordhoff);
 • Taalverhaal (ThiemeMeulenhoff);
 • Go for it (ThiemeMeulenhoff);
 • New Interface (ThiemeMeulenhoff);
 • Franconville (ThiemeMeulenhoff);
 • Nieuwe Buren (Malmberg);
 • Acces Direct (Malmberg);
 • etc. etc.

Zie hier voor een uitgebreid overzicht.

Waar kan ik referenties opvragen?

Referenties bij de verschillende uitgevers/opdrachtgevers zijn op te vragen op email-adres: info@studiodelat.nl

Wat zit er achter die Track&Trace-knop?

Track&Trace is een database waarin Studio de Lat de actuele voortgang van opdrachten rapporteert naar opdrachtgevers. Alle belangrijke data, gegevens, links, offertes, gemaakte afspraken, deadlines en facturen met betrekking tot uw opdracht komen erin te staan. Ook links naar stemdemo's, online traceer-informatie van aangetekend verstuurde poststukken en download-links van via FTP aangeleverd geluid komen hierin te staan. Zo komt u niet voor verrassingen te staan, en heeft u altijd en overal inzicht in alle opdrachtgegevens en hebben wij en u altijd een online overzicht van de status van een opdracht.
Deze informatie is alleen toegankelijk voor de houder(s) van een inlog-account, en niemand anders kan de gegevens van uw opdrachten zien (behalve wijzelf natuurlijk). Ook wordt de mogelijkheid geboden om files naar ons te uploaden en om direct via mail te reageren op statusinformatie, allemaal rechtstreeks vanuit uw browser.

Hebben jullie een eigen stemmenbank?

Zeker. We recruteren onze sprekers uit mensen die ervaring hebben met omroepwerk, (semi-)professioneel acteren, het inspreken van spotjes, voorleeservaring bij de blindenbibliotheek en ga zo maar even door.
We beschikken ook over een uitgebreid bestand aan buitenlandse native speakers. Desalniettemin beschikken buitenlandse studio's in de landen van herkomst natuurlijk over een ruimere keuze aan native speakers, en we raden dan ook altijd aan om buitenlandse teksten in het land van herkomst op te nemen. Een financieel interessante optie is dan om het verdere editen en monteren van deze ruwe opnames wel bij Studio de Lat te laten plaatsvinden. Onze ervaring is dat dit goedkoper is dan om het monteren ook in het buitenland te laten plaatsvinden.

Waarom hebben jullie geen stemdemo's op jullie site staan?

We casten op basis van uw wensen: maatwerk dus. We willen dan graag wel eerst weten wat u wilt. Daarna kunnen op verzoek demo's gepresenteerd worden, op uw afgeschermde account op Track&Trace. Onze ervaring is overigens dat de meeste opdrachtgevers vertrouwen op onze casting.

Hoe levert Studio de Lat het materiaal aan?

Wij leveren op elke gangbare medium aan. DAT, cd-r of via FTP komen het meeste voor. Als de bestandsgrootte het toelaat (d.w.z. als het gaat om maximaal 150 megaByte per aan te leveren hoeveelheid), geven wij de voorkeur aan aanlevering via FTP. U heeft dan direkt na voltooiing van een (deel van de) productie de beschikking over het materiaal middels een download-link op uw account in Track&Trace, en u kunt dit dan meteen downloaden. Altijd en overal.
Ook andere leveranciers, zoals software-bouwers of grafische ontwerpers kunnen dan direkt over dit materiaal beschikken zonder dat u cd's etc. hoeft door te sturen; zij hoeven alleen maar de download-link te weten. Dit bespaart u tijd en geld.

Ok, ik heb mijn geluid nu gedownload vanuit Track&Trace. Hoe stuur ik het nu door naar de auteurs/programmeurs/vormgevers?

U hoeft het file zelf niet door te sturen; u kunt volstaan met het doorsturen van de link.

Als u met de rechtermuisknop klikt op de link naar het gezipte geluidsfile in Track&Trace, en dan kiest voor de optie 'Snelkoppeling kopieren' of 'Copy shortcut', en deze link vervolgens plakt in een mailtje naar degene die het hebben moet, kan hij/zij het ook downloaden en verder verwerken enzovoorts. U hoeft dus geen cd's te branden en via de post te versturen.

Houdt u wel rekening mee dat de betreffende links maar 2 weken actief zijn; de datum van verstrijken staat altijd vermeld in Track&Trace. Mocht het file inmiddels al verwijderd zijn, laat ons dat dan even weten via mail.


Wat zijn 'auteurscorrecties'?

Heel eenvoudig: auteurscorrecties zijn correcties op het script, niet op de opname.

Als de correctie afwijkt van wat in het oorspronkelijke opnamescript stond, beschouwt Studio de Lat het als een auteurscorrectie en zullen de correctiekosten doorberekend worden. Dit geldt ook voor ontbrekende regie- en uitspraak-aanwijzingen in het opnamescript, die in de correctiefase door de opdrachtgever/auteur toegevoegd worden. Offertes van ons zijn altijd exclusief auteurscorrecties.

In de praktijk komt dit weinig voor. Het doet zich nog wel eens voor bij klemtonen en accenten in woorden of zinnen, dat een auteur deze anders bedoeld heeft dan hoe wij het geinterpreteerd hebben. Als die aanwijzingen pas in de correctieronde aangebracht worden, zien wij dat als een auteurscorrectie.

Let u er dus op dat een opnamescript duidelijk is, geen afkortingen bevat, liefst uitgeschreven cijfers (tijden en bedragen) en bijzondere tekens (Euro's e.d.), vermeld de uitspraak van bijv. bijzondere eigennamen en vreemde woorden, en onderstreep/zet in bold wat een accent of klemtoon moet hebben, als er meerdere opties zijn.

Contact

Studio de Lat bestaat uit Peter van Rees en Erwin de Vries. Sinds 1997 produceren we geluidsmateriaal voor diverse opdrachtgevers, met name uit het educatieve veld, maar ook voor multimedia-bedrijven, softwarehuizen en omroep.

Studio de Lat beschikt over een uitgebreide portfolio bij een diverse lijst opdrachtgevers, is in bezit van een BTW- en KvK-nummer, en heeft een VAR/WUO-verklaring.

Naast de studio vormen Erwin en Peter ook Web in de Klas. Met Web in de Klas bieden we het onderwijsveld gereedschap aan om eenvoudig en laagdrempelig zelf content te produceren.

      

Honors en awards:

ID-NL uitvindersprijs 1996 (Grammy/Grammaticus)
DurvenDelenDoen award 2006 (Voicemailboard)
Europees Talenlabel 2007 (Voicemailboard)
Nationale e-learning award 2009 (voicemailboard, eervolle vermelding)

Adres

Studio de Lat
Beijumerweg 31
9731 EC Groningen
I http://www.studiodelat.nl
E info@studiodelat.nl
T 06 34 26 95 97

Portfolio

Hieronder staat een niet volledige lijst van methodes, waar Studio de Lat geluid voor geleverd heeft:

Aap Noot Muis (Noordhoff)
Acces Direct (Malmberg)
An die Freude (ThiemeMeulenhoff)
Anglotech (Noordhoff)
Archipelago (Noordhoff)
Argo (Staal & Roeland)
Asi es (Noordhoff)
Basisbits (ThiemeMeulenhoff)
Bespiegeling, De (Noordhoff
Bimii (Mediaheads)
Bronnen (Noordhoff)
BuitenLand (Noordhoff)
Buro 7 (Edu-actief)
Buzz (ThiemeMeulenhoff)
Carte Orange (ThiemeMeulenhoff)
Chemie overal (Noordhoff)
Ci vediamo presto (Noordhoff
Columbus (Noordhoff)
Compas (Noordhoff)
Corus in-house interne trainingen (Cvdgraaf)
Dealing with English (Noordhoff)
Digitale Leeshuis (Noordhoff)
Digitale proefwerken (Noordhoff)
Dikke Van Dale (Van Dale)
Door Europa (Ektekst)
E-learning voor KLM, KPMG, Philips, Bosch, Adecco, Belastingdienst e.v.a. (Uplearning)
Edu4All (Edu-actief)
Elobase (Noordhoff)
Eso si (Noordhoff)
Explora (Noordhoff)
Explorit (PPMP)
Fantastic flying birds (Bereslim)
Flits (Noordhoff)
Franconville (ThiemeMeulenhoff)
Geobas (Noordhoff)
Geschiedeniswerkplaats (Noordhoff)
Getal en Ruimte (Noordhoff)
Go for it (ThiemeMeulenhoff)
Grammaticus/Grammy (Noordhoff)
Grandes lignes (Noordhoff)
Grote Bos-atlas (Noordhoff)
Impuls (Noordhoff)
In Orde (Edu-actief)
Index tweede fase (ThiemeMeulenhoff)
Indigo (Noordhoff)
Joy Forever, a (ThiemeMeulenhoff)
KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) (ThiemeMeulenhoff)
Kern (Boom)
Kompas (Bohn Stafleu van Loghum)
Kontakt (Noordhoff)
Kijkdoos (Noordhoff)
Laagland (ThiemeMeulenhoff)
Language of technology (Noordhoff)
Lesgeven in het onderwijs (Noordhoff)
Leeshuis (Noordhoff)
Lequ (ThiemeMeulenhoff)
Lijsters (Noordhoff)
Libre service (ThiemeMeulenhoff)
Linie Eins (Noordhoff)
Meavita in-house competentiegerichte opleidingen (Conclusion Cvdgraaf)
Mensenwerk (Noordhoff)
Metropool (Noordhoff)
mixed media methodes (Noordhoff)
Moderne Wiskunde (Noordhoff)
Muziek op maat (Noordhoff)
My name is Tom (Jongbloed)
Na klar (Malmberg)
Natuurkunde overal (EPN)
Nectar (Noordhoff
Netwerk (Noorhoff)
Neue Kontakte (Wolters-Noorhoff)
Neue Welle (Noordhoff))
New Interface (ThiemeMeulenhoff)
Nieuw Nederlands (Noordhoff)
Nieuw Nederlands Junior (Noordhoff)
Nieuwe Buren (Malmberg)
Noordhoff Health (Noordhoff)
Nu Engels (Noordhoff)
Nu Nederlands (Noordhoff)
Nu Rekenen (Noordhoff)
On track (Noordhoff)
Ontdekkingsplaten (Malmberg)
Op niveau (ThiemeMeulenhoff)
Outlook (Noordhoff)
Pallas (Eisma Media Groep)
Paso adelante (Noordhoff)
Peu d'amour, un (ThiemeMeulenhoff)
Pincode (Noordhoff)
Piramide (de Rolf groep)
Plein M (Noordhoff)
Polaris (Boom)
Projecten-online (ThiemeMeulenhoff)
Pulsar (Noordhoff)
Radar (Noordhoff)
Rekenrijk (Noordhoff)
Robins wereld (de Rolf groep)
Rolf Connect (de Rolf groep)
Salzgitter heute (ThiemeMeulenhoff)
Schitterend organiseren (SDU)
Schonenvaart (Edu-Actief)
Schoolwise (Noordhoff)
Schrijven in de basisschool (Noordhoff)
Secco (Noordhoff)
Secretarieel (Edu-actief)
Shift (NijghVersluys)
Solar (Noordhoff)
Spelling op maat (Noordhoff)
SPQR (Staal & Roeland)
Stepping stones (Noordhoff)
Steps (Noordhoff)
Stertrainer (Noordhoff)
StruX (Edu-actief)
Taal actief (Malmberg)
Taal op maat (Noordhoff)
Taaljacht (Zwijsen)
Taalverhaal (ThiemeMeulenhoff)s
Talenquests (ThiemeMeulenhoff)
Talents (Noordhoff)
TechnoLogisch (Noordhoff)
Tendens (Edu-actief)
Terra (Noordhoff)
Timboektoe (Noordhoff)
Trabitour (Noordhoff)
Traject Zorg en Welzijn (NijghVersluys)
Tijdstip (Noordhoff)
Vakgesprekken (Noordhoff)
Van Dale beeldwoordenboek (Van Dale)
Van Dale Grote woordenboeken (Van Dale)
Verbeelding, De (Noordhoff)
Weitblick (Noordhoff)
WPS Opdrachtenbank (NijghVersluys)
Wijzer door de tijd (Noordhoff)
Wijzer door de wereld (Noordhoff)
Wijzer door de natuur en techniek (Noordhoff)
Wijzer door het verkeer (Noordhoff)
Xchange (Noordhoff)
Zebra+ (ThiemeMeulenhoff)
Zeg 't maar (Noordhoff)
Zorgpad Professional (Noordhoff)
Zorgplaza (Noordhoff)
Zugspitze (ThiemeMeulenhoff)

Stemmen

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form

Scroll To Top